Myndigheten för digital förvaltning har en ny lag för webbplatser

Tillgängliggör webbplatser för alla

Den 23 september började den nya lagen gälla. Samma dag hittade DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) en hemsida som inte ansågs vara tillgänglig för alla, men som var publicerad av en offentlig sektor. Hemsidan hade rubriker på startsidan som ändrades och byttes ut efter några sekunder. För en person med dålig syn eller dyslexi kan detta vara problematiskt, menar en specialist på digital inkludering hos Digg

Myndigheten hoppas kunna få kommuner, regioner och myndigheter att ändra och tillgänglighetsanpassa sina webbplatser genom att bara hålla en dialog med dessa. Men de menar att om inget förändras krävs hårdare tag, och då kan en åtgärd som ekonomiska sanktioner diskuteras. De hoppas dock att det inte behöver gå så långt.

Hur gör man en hemsida för alla?

Att tillgängliggöra och att anpassa en webbplats för alla behöver inte alls vara så svårt som det låter. Det kan räcka med att anpassa färgval, typsnitt och storlek för att underlätta för personer med synnedsättningar eller lässvårigheter. Applicera inte några krångliga och avancerade effekter eller rörelser som kan bli förvirrande, och tänk på att göra bild- och textinnehåll tydligt genom att exempelvis använda en skarp svart färg på texten, mot en vit bakgrund.

Active collaboration
When:
Client:
Services:
Brand