Hur gör man en sökordsanalys? Och vad är det?

En sökordsanalys är en del av SEO (sökmotoroptimering) som handlar om att hitta nyckelord och termer som leder potentiella besökare från sökmotorer till er hemsida genom att höja er position och hamna högre upp på sökresultaten. Målet efter det är ofta att det ska bli en konvertering, att besökaren blir till en kund t.ex.

Varför är en sökordsanalys viktig?

Det korta svaret är att en noggrann sökordsanalys är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att ge er hemsida mer trafik och fler konverteringar. Det längre svaret är att en sökordsanalys gör att ni lär er mer om er målgrupp och vilka begrepp och sökord de söker efter, och att ni därefter kan anpassa er hemsida och ert content för att matcha deras sökningar. Om ni har en webbyrå i Lund och er målgrupp ofta söker efter "Webbyrå i Lund" så ska ni inte använda sökorden "Webb i södra Sverige" utan istället använda precis de sökord som de aktivt använder. Om ni använder sökord som ingen söker på så går ni miste om ett stort antal potentiella kunder.

Med en sökordsanalys får ni en större inblick i vad som faktiskt skapar trafik och hur ni kan använda det till er fördel. Utan att arbeta med relevanta nyckelord och termer på er hemsida, är möjligheterna till att exponeras organiskt nästan obefintliga.

Graf som visar en sökning på Ahrefs

Hitta rätt sökord

Att identifiera vad "rätt sökord" är kan vara svårt. Det handlar inte bara om att välja sökord som är relaterade till er produkt eller tjänst, utan det finns fler komponenter som tillsammans bildar rätt sökord. Sökordet ska självklart vara relaterat till er produkt/tjänst, men det bör också få så många sökningar som möjligt, och ha så låg organisk konkurrens som möjligt. Då har vi hittat "rätt sökord".

Första frågan ni bör ställa er är: vilka ämnen vill vi ranka på? Kvantitet är viktigare än kvalitet i detta steg, så skriv ner så många ord som möjligt som är relaterade till er verksamhet. Av dessa relevanta ämnen ser förfrågan olika ut. De olika ämnena har olika hög sökfrekvens och vissa är vanligare att söka på än andra. Sökfrekvensen räknas per månad och förkortas MSV(Monthly Search Volume) och är en betydelsefull faktor att tänka på när ni börjar bygga er lista av bra sökord för er hemsida. Alla dessa relevanta ämnen har också underämnen som kan komma väl till användning när ni vill lyckas driva trafik till er hemsida. När ni samlat en lista finns det många olika program att använda för att sortera ut och hitta de rätta sökorden.

 • Relaterade sökningar i Google
  Som nybörjare inom området, eller för någon som vill göra en enklare analys, är det här ett bra alternativ. Gör en sökning på Google med ett av orden ni valt att ni vill ranka med, och se vilka relaterade sökningar detta ord har. Det ser ni längst ned på Google sidan. De relaterade sökningarna kan mycket väl vara det ni driver mest trafik på i slutändan. Ni kan ta det ett steg längre och se relaterade sökningar till relaterade sökningar. Kom ihåg att när det sökord ni vill använda skiljer sig för mycket från vad som är relevant, så försämras er status i sökmotorernas algoritmer och skadar webbplatsen mer än vad det gör gott. För att undvika dessa konsekvenser är det bäst att snacka med någon som är proffs på digital närvaro.
 • Google Trends
  Med Google Trends kan ni söka dig till trendiga söktermer och frågor som är relaterade till era utvalda sökord.
Bild på Google Trends sökverktyg
 • Googles Sökordsplanerare
  Med Googles sökordsplanerare kan ni se vilka sökord som är mest relevanta för er verksamhet. Ni får statistik över hur många användare som har sökt sig till vissa ord, vilket gör det lättare för er att begränsa er sökordslista så att ni bara använder er av de mest lämpade sökorden. Programmet visar även budgetuppskattningar för att använda ordet i annonser.
 • Använd avancerade verktyg för att bli SEO expert
  För att ta reda på vilka sökord som är intressanta kan ni använda er av era konkurrenters redan använda och rankade sökord. Det kan ni ta reda på bland annat genom verktyget Ahrefs. Med Ahrefs kan ni även studera vad era kunder söker efter, lära dig vilket content som är bäst presterande i er bransch, och följa er egna ranking-utveckling för att veta vilka förbättringsområden som finns.

Ahrefs - SEO-verktyg för att öka din söktrafik

Poängen med att använda dessa verktyg är att bli medvten om varför ni inte ska försöka driva trafik på ett specifikt sökord utan istället skapa termer som är mer naturliga för en potentiell kund eller besökare att söka efter.

Ett annat tips för att förstå vad er hemsida idag driver trafik genom, och vad de som hittat er faktiskt söker på, är att registrera och koppla hemsidan till Google Analytics och Google Search Console. De programmen ger er värdefull insikt i realtid, och ni kan enkelt analysera både aktiva besökare och informationen som visas i SERP (Search Engine Results Pages).

SEO strategi

Kanske har ni vid det här laget fått en förståelse om vikten av en välgjord sökordsanalys och hur värdefullt det kan vara för er verksamhet, och som ni ser ovan finns det flera sätt att göra det på. Men hur ska vi använda denna kunskap till en kvalitativ SEO strategi? 

Det är inte bara att välja ett nyckelord och tro att det kommer ge resultat av sig själv, det krävs några saker för att nå framgångsrika resultat och ökad digital närvaro. Dessa fem saker är avgörande för en lyckad SEO strategi.

Relevans

Precis som det är viktigt att använda sökord som är relevanta till er produkt/tjänst, så är det minst lika viktigt att innehåll och content är relevant. Om innehållet i en artikel eller på en sida skiljer sig för mycket från era sökord så kommer Google att börja flagga för att din sida har missvisande information, och Googles algoritmer kommer successivt att välja bort träffar från er sida. Det handlar inte heller bara om att ha relevant innehåll, det måste också vara mer relevant än era konkurrenters innehåll om samma sak. Ställ er frågan: Varför skulle Google välja att visa er artikel om det finns en annan artikel som besvarar samma fråga eller problem på ett bättre sätt?

Auktoritet

Google, precis som människor, lyssnar mer på de som är högt respekterade än de som inte har någon egentlig status. Genom att ha värdefullt innehåll på er webbplats, som både är användbart och informativt, kommer er status för Google att öka. Det handlar om att marknadsföra innehållet på ett sätt som når sociala reaktioner och, i bästa fall, bakåtlänkar från väl respekterade sidor. En bakåtlänk från en bekants enmansföretags hemsida till er webbplats kommer sannolikt inte att öka statusen (om inte dennes innehåll är väl etablerat), men däremot skulle en länk från en myndighetssida ge exceptionell feedback.

Engagemang

Jobbet görs inte av sig själv. Det krävs flera timmar av noggrann analysering, planering och utvärdering för att er SEO ska ge resultat. Det enda sättet att framgångsrikt lyckas med SEO är att lägga ned massor med tid. Om ni påbörjar erat SEO arbete med en noggrann sökordsanalys så kommer det ge resultat i längden. Görs det rätt från början så kommer det alltid att ge er värde.

Genuinitet

En SEO strategi ska vara genuint utförd och formad utifrån er verksamhets mål och visioner. Det går inte att kopiera en konkurrents strategi för att ni ser att den har lyckats. För det första så är det inte säkert att ni kommer lyckas på samma sätt, och för det andra så kommer Google att automatiskt notera er kopiering och helt enkelt inte visa din webbplats i sökmotorn. Det är ett bättre alternativ att göra jobbet från grunden, och strunta i andras tillvägagångssätt. Det kommer ni vinna mer på i längden.

Volym

Att hamna högst upp på en Google-sökning är något vi alla strävar efter, men bara för att er hemsida rankas högst upp betyder det inte att det är bra. Om det inte finns några sökningar på sökordet eller termen som ni syns högst upp så kommer det inte generera någon trafik. Hemsidan kommer ligga högst upp, men ingen kommer hitta den ändå. Det handlar alltså om att ha en balans mellan ett lukrativt sökord och en term som inte allt för många andra använder sig av. Sökvolymen per månad (MSV) kommer i slutändan vara det som avgör om termen ni exponeras för är värdefull eller inte.

Syns du inte så finns du inte

Det är viktigare än någonsin att hänga med i den digitala utvecklingen, och att inte falla bort från den enormt stora publiken som finns på internet. Det är en stor utmaning att synas på webben, men den största utmaningen är att konvertera trafik till faktiska kunder. Vill ni veta hur vi på Leyout kan hjälpa er verksamhet att sälja mer och få mer trafik online? Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd SEO strategi för just er.

Active collaboration
When:
Client:
Services:
Sales
Web